مجله

مجله مرکز مطالعات ایران یک نشریه علمی معتبر است که مقالات پژوهشی و بررسی‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف مرتبط با ایران را منتشر می‌کند. این مجله به عنوان بستری برای انتشار یافته‌های جدید پژوهشگران در زمینه‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی ایران فعالیت می‌کند و با داوری دقیق و علمی، از کیفیت بالای مقالات منتشرشده اطمینان حاصل می‌کند.

هدف از انتشار این مجله ارتقای سطح دانش و افزایش تعاملات علمی میان پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات ایران است. همچنین، مجله مرکز مطالعات ایران به دنبال ترویج فرهنگ پژوهش و تبادل دانش در جامعه علمی است و از پژوهشگران دعوت می‌کند تا نتایج تحقیقات خود را در این نشریه به اشتراک بگذارند.