پژوهش و آموزش

مرکز مطالعات ایران به پژوهش‌های علمی و آموزش تخصصی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران می‌پردازد. این مرکز با اجرای پروژه‌های تحقیقاتی متنوع، به دنبال شناسایی و تحلیل مسائل و چالش‌های موجود در ایران و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای آنها است. همچنین، تحقیقات انجام‌شده در این مرکز به صورت مقالات علمی، کتب و گزارش‌های پژوهشی منتشر می‌شود تا به جامعه علمی و عمومی دسترسی یابند.

در بخش آموزش، مرکز مطالعات ایران دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی را برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعات ایران برگزار می‌کند. این دوره‌ها شامل آموزش مهارت‌های تحقیقاتی، تحلیل داده‌ها، و آشنایی با روش‌های پژوهشی نوین است. هدف این برنامه‌ها ارتقای سطح دانش و توانمندی‌های پژوهشگران و تسهیل فرآیند انجام تحقیقات علمی در زمینه‌های مرتبط با ایران است.