صنعت کشاورزی بخش مهمی است که به عنوان پایه اقتصاد در سراسر جهان کاربرد دارد. با افزایش جمعیت جهان، تقاضای غذا به سرعت در حال افزایش است که نیاز فوری کشاورزان را جهت پیشرفت در اتوماسیون کشاورزی ایجاد می‌کند. پاسخگویی به چنین تقاضایی از سوی مصرف‌کنندگان چالش بزرگی را برای این صنعت ایجاد کرده است و باعث توسعه تکنیک‌ها و شیوه‌های جدید برای افزایش بهره‌وری می‌شود. کشاورزی، نقش کلیدی در توسعه اجتماعی، پیشرفت و نوآوری دارد. بنابراین، سرمایه گذاری جهت ارتقاء و پیشرفت در این صنعت با ایجاد یک سیستم آبیاری هوشمند برای دستیابی به نتایج بهتر و موفقیت کلی بسیار ضروری است.

در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها حفاظت از منابع طبیعی را به دلیل کاهش روز افزون میزان آن در اولویت اول خود قرار داده‌اند. در میان این منابع، آب به عنوان یک عنصر برجسته در نظر گرفته می‌شود که نیاز به حفظ و حفاظت دارد.

تاثیر عوامل خارجی بر سیستم آبیاری هوشمند

عوامل خارجی تغییرات زیادی را به ویژه در حوزه فعالیت‌های کشاورزی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، نوسانات قیمت سوخت می‌تواند هزینه‌های مربوط به آبیاری محصولات را افزایش دهد. اگر قیمت سوخت افزایش یابد، هزینه‌های پمپاژ آب نیز افزایش خواهد یافت. با تمرکز بر مدیریت صحیح آب، سازمان‌ها فرصت اجرای استراتژی‌های مختلفی را برای کاهش خطرات و به حداقل رساندن اثرات منفی را دارند.

مزایای سیستم آبیاری هوشمند

یکی از بزرگترین مزایای سیستم آبیاری هوشمند توانایی آن در صرفه جویی آب است. روش‌های ناکارآمد آبیاری سنتی می تواند  تا 50٪ از آب مورد استفاده را هدر دهد؛ این مشکلات در اثر تبخیر نادرست آب و آبیاری بیش از حد بوجود می‌آید. سیستم‌های آبیاری هوشمند با به‌کارگیری از فناوری اینترنت اشیا IoT که شامل سنسورهایی برای جمع آوری داده‌های زمان واقعی یا گذشته است، آن‌ها را قادر می‌سازد تا یک برنامه‌ریزی دقیق برای آبیاری و افزایش بهره‌وری تنظیم کنند و در نتیجه هدر رفتن آب را به حداقل برسانند. با به‌کارگیری روش‌های مختلف کشاورزی هوشمند، کشاورزان می‌توانند در حالی که از منابع کمتری مانند کود، آب و دانه استفاده می‌کنند، محصولات بیشتری تولید کنند.

تاثیر اینترنت اشیا در سیستم آبیاری هوشمند

اینترنت اشیا را می‌توان پدیده گسترش اینترنت دانست که تمام دستگاه‌هایی را که قادر به برقراری ارتباط با تجهیزات الکترونیکی هستند را به یکدیگر متصل می‌کند. این تکنولوژی فرآیندهای وابسته به کشاورزی را ساده‌تر می‌کند و موجب‌خودکارسازی وظایف، برای افزایش بهره‌وری و کارایی می‌شود. سنسورها به کشاورزان در درک وضعیت محصولاتشان، به حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی و حفظ منابع کمک زیادی می‌کنند.